It- & forretningsstrategisk rådgivning

forankret i organisation, proces og teknologi

Hvis det eneste værktøj du har er en hammer, er det fristende at behandle alt som om det var et søm

Maslow, lettere omskrevet

Værktøjskassen er pakket med gode værktøjer.

Alle er velafprøvede og tilpasses din unikke situation.

…og vi bruger kun hammeren, hvis problemet er et søm.

Når du sidder med en udfordring, har du i reglen en god fornemmelse af, om den mest handler om din organisation, om processerne eller om de understøttende teknologier og systemer.

Derudover er konturerne af din udfordring måske lidt uklare, og derfor kan det også være lidt uklart præcis, hvordan du bedst takler den. 

Der er givetvis ligheder mellem din udfordring og sammenlignelige udfordringer i sammenlignelige organisationer, men summen af alle forhold gør din udfordring unik.

En god, åben samtale, hvor der lægges vægt på det unikke i din situation, kan fjerne støjen og bringe dig tættere på at forstå din udfordring bedre – du vil endda sikkert komme ud af samtalen med nogle fornuftige bud på, hvilke dine næste skridt kunne være.

Jeg har mere end 25 års erfaring med at forstå og løse unikke It- og forretningsstrategiske udfordringer – og jeg er god til at lytte.

Kontakt mig og lad os tage en god snak om din unikke udfordring.


Organisation, processer, og teknologi

Komponenterne organisation, proces og teknologi udgør tilsammen den optimale ramme omkring arbejdet med langt de fleste rådgivningsopgaver.

Uanset opgavens omfang eller kompleksitet, etableres med denne ramme den nødvendige forståelse af det organisatoriske, procesmæssige og teknologiske udgangspunkt – og den kommer i spil igen, når det vindende fremtidige scenarie skal defineres og beskrives.

Denne tilgang sikrer optimal navigering i forbindelse med både overordnede It- & forretningsstrategiske overvejelser og udfordringer af mere operationel karakter.

Og fordi alle store og små transformationer påvirker balancen mellem organisation, proces og teknologi, er netop balancens sundhedstilstand og performance et ultimativt mål og pejlemærke for enhver transformationens succes og bæredygtighed.

Kontakt mig og lad os tage en snak om succesfulde transformationer.


Services


Branche-erfaring

Statsadministrationen | Offentlige styrelser og myndigheder | Regionerne | Den kommunale sektor | Universiteter | Bank og forsikring | Fødevareindustrien | Hospitaler | Interesse- og medlemsorganisationer | IP-bureauer | Forsyningssektoren | Kritisk infrastruktur | Transportsektoren | It & sourcingleverandører