It- og informations-sikkerhed

It- og informationssikkerhed handler helt grundlæggende om at beskytte vores vigtige data.

Med den øgede digitalisering følger nye teknologier og løsninger og en mangfoldighed af nye måder at understøtte måden vi arbejder på. Og med de nye teknologier og måder at arbejde på, følger nye sikkerhedsmæssige udfordringer, som dit setup for It- og informationssikkerhed løbende skal kunne håndtere.

“Cybertruslen mod Danmark er meget høj.

Det gælder både for cyberkriminalitet mod myndigheder, virksomheder og borgere og for myndigheder og virksomheder, der udsættes for cyberspionage fra fremmede stater.”

Center for Cybersikkerhed

De fleste opgørelser peger på, at cybertruslen i langt overvejende grad er rettet mod mennesker. Det er med andre ord langt lettere for Cyber-kriminelle at tiltvinge sig adgang til en organisations fortrolige data, ved at rette sine angreb mod organisationens medarbejdere end mod dens systemer. Dette ses blandt andet ved den enorme stigning i phishing-mail og lignende, vi har set i de sidste år.

It- og informationssikkerhed handler helt grundlæggende om at beskytte vores vigtige data. Beskyttelsen skal sikre, at der ikke sker brud på vores datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Jeg kan hjælpe med at få overblik over de vigtige data, de væsentligste trusler, det samlede risikobillede og dermed sikre, at der kan etableres en prioriteret handlingsplan for organisationen, der fokuserer ressourceindsatsen på de mest kritiske forhold.

Kontakt mig og lad os snakke om sikkerhedsudfordringerne i din organisation.

It- og informationssikkerhed – ting vi kunne snakke om

  • Udarbejdelse af trusselsbillede
  • Kortlægning af aktiver og eksisterende foranstaltninger
  • Etablering af It- og informationssikkerheds-setup
  • It sikkerhedspolitik og medarbejderretningslinjer
  • Beredskabsplaner og instrukser
  • Prioriteret handlingsplan for sikkerhedsarbejdet