q Leverandørvalg & Udbudsassistance - Arnoe Consult - Advisory Services

Leverandørvalg & Udbudsassistance

Når der er brug for en venlig struktur-fascist

Når der skal vælges en ekstern leverandør, der potentielt skal være en fortrolig samarbejdspartner i mange år fremover, skal udvælgelsesprocessen styres kompetent, fast og venligt – og med øjet på både bane, bold, spillere og mål.

Hvad enten der er tale om de lange, komplekse forløb, helt fra idéudvikling og kravspecifikation, over long-/shortlisting af leverandør-kandidater og udbudsforretning, til forhandling og indgåelse af den endelige aftale, eller blot elementer heraf, kan jeg hjælpe med sikre at alle relevante aktiviteter planlægges og eksekveres effektivt og sikkert.

Kontakt mig, og lad os snakke om, hvordan I bedst finder den rigtige leverandør og får den rigtige aftale.

Leverandørvalg & Udbudsassistance – ting vi kunne snakke om

  • Udarbejdelse af kravspecifikationer
  • Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser
  • Udarbejdelse af RFI / RFP materiale
  • Valg af kontraktkoncept
  • De mange kontraktbilag
  • Fordele & ulemper ved standardydelser
  • Udbudsprocessen – hvem, hvad, hvornår
  • Q&A
  • Leverandørvalget
  • Forhandling af aftaler