q Process excellence - Arnoe Consult - Advisory Services

Process excellence

Procesoptimering sætter din organisation i stand til at udføre sit arbejde på en mere hensigtsmæssig måde – ofte ved at bringe ny teknologi i spil.

Ved at fokusere på hvordan organisationen eksekverer i samspillet mellem kunder, medarbejdere og teknologi, understøtter procesoptimering de forretningsmæssige mål og strategier, og styrker organisationens evne til at agere i markedet. Set ud fra et rent operationelt synspunkt sætter procesoptimering din organisation i stand til at arbejde mere effektivt og produktivt.

Procesinitiativer kan blive iværksat som følge af en erkendelse af at specifikke områder er nødlidende, for eksempel grundet svigtende effektivitet, kvalitets-problemer, compliance-problemer, mv.

Andre procesinitiativer bliver sat i søen for at realisere helt nye forretningsmuligheder:

  • En virksomhed, der første gang åbner en Webshop, har brug for kommercielle processer, der understøtter nye måder at tænke salg, lager, distribution og pengestrømme på
  • En organisation, der begynder at arbejde med Robotic Process Automation (RPA), skal have processer på plads for identifikation og optimering af RPA-kandidater, opsætning og vedligehold af robotter, mv.

Kontakt mig, og lad os tage en snak om, hvordan et procesfokus kan gavne din organisation.

Process excellence – ting vi kunne snakke om

  • Procesoptimering og effektivisering
  • Digitalisering
  • Introduktion af ny teknologi og nye løsninger
  • Bedre udnyttelse af eksisterende teknologi og løsninger
  • Procesdesign-/redesign
  • Best Practise inspiration
  • Automatisering
  • Standardisering