Organizational excellence

Mennesker – kompetencer – strukturer – kulturer

De organisatoriske rammer spiller en central rolle i forhold til mulighederne og begrænsningerne for drift og udvikling af virksomheder og organisationer.

Selvom rammerne måske ikke udgør en aktuel udfordring i sig selv, så bør de altid indgå i overvejelserne om, hvordan opgaver defineres, løses og implementeres.

De organisatoriske rammer er afgørende for organisationens samlede performance og trivsel, og det er ikke sjældent at de bløde organisatoriske forhold viser sig at ligge bag meget håndgribelige performance-problematikker.

Spørgsmål som disse er gode at søge svar på i forhold til at forstå de organisatoriske rammer:

Den enkelte


Er det klart for den enkelte medarbejder, hvad dennes rolle er?

Er snitfladerne mellem medarbejdere/roller/afdelinger klare?

Føler medarbejderne sig klædt på til at udføre deres arbejde?

Modtager medarbejderne løbende den træning og uddannelse, der sætter dem i stand til at excellere og vokse og trives i deres job?

Trivsel & motivation


Hvordan har medarbejderne det i det hele taget? Hvordan har de det med kollegerne? Med kunderne og leverandørerne?

Hvordan har medarbejderne det med at træffe selvstændige beslutninger?

Hvordan har de det med at fejle?

Hvad motiverer dem?

Hvad demotiverer dem?

Ledelse & sammenhængskraft


Hvordan har medarbejderne det med ledelsen? Hvordan har ledelsen det med medarbejderne? Hvordan har ledelsen det med ledelsen?

Er det til at drive en beslutning ud af nogen?

Har organisationen en struktur og en kultur og en infrastruktur, der gør tværgående kommunikation mulig og understøtter synergier og udveksling af viden/idéer/ressourcer?

Kontakt mig og lad os tage en snak om din organisation.

Organizational excellence – ting vi kunne snakke om

  • Organisations-udvikling
  • Kortlægning og analyse af organisationer
  • Organisationsdesign
  • Kompetencekortlægning
  • Identifikation af kompetencemål og –behov
  • GAP analyse
  • Udarbejdelse af planer for kompetenceudvikling
  • Ledelsesudvikling
  • Etablering og udvikling af interne konsulent-enheder
  • Review & etablering af It governance